popassinu biancu

Su popassinu biancu

Popassineddos di SAnt’Antonio Abate Su popassinu biancu, in molte località “papassinu”, è insieme a su

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •